Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Функціонування м’ясопереробних підприємств в умовах конкурентного середовища та посиленого режиму ресурсозбереження обумовлює необхідність налагодження системи управління витратами. Особливе місце в цій системі займає внутрішній контроль, який є важливим елементом функціонування центрів відповідальності м’ясопереробного підприємства і джерелом необхідної, об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень. Існуючі підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних підприємств потребують переосмислення контролю не стільки як засобу мінімізації витрат, а як інструменту управління витратами. Тому питання уточнення змісту понять «відповідальність» та «підзвітність» суб’єктів внутрішнього контролю витрат, як невід’ємних його складових, становлять інтерес для теорії і практики. Запропоновано розглядати поняття «відповідальність» та «підзвітність»у контексті концепції «підзвітності», яка наповнює іншим конкретним змістом ці терміни, об’єднуючи відповідальність, звітність та обов’язки щодо внутрішнього контролю витрат.

Опис

Ключові слова

витрати, внутрішній контроль, підзвітність, відповідальність, м’ясопереробне підприємство

Бібліографічний опис

Міщенко Т.М. Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства / Т.М. Міщенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 194-202