Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Проведено системний аналіз тенденцій розвитку органічної продукції в Україні та Польщі, який показав, що загальна площа сертифікованих екологічних земель в Україні за досліджуваний період (2006–2016 роки) зросла в 1,7 раза, а в Польщі з 2004 до 2014 року зросла в 12 разів. Встановлено, що найсуттєвіший вплив на якісні структурні зміни в економічному секторі має адаптація до європейських стандартів, які встановлюють сприятливу систему регулювання агровиробництва, маркування та інспекцію органічної продукції. Саме тому Польща, перебуваючи в Європейському Союзі, має значну перевагу над Україною. Узагальнено систему контролю і сертифікації уповноваженими органами, а також механізм фінансової підтримки органічного агровиробництва. Наголошено на необхідності використання досвіду Польщі з метою екологізації сільського господарства й розвитку органічного агровиробництва в Україні.

Опис

Ключові слова

органічне виробництво, агровиробництво, якість, сільське господарство, контроль, сертифікація, фінансова підтримка

Бібліографічний опис

Артиш В.І. Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні / В.І. Артиш // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 182-189