Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету спеціальність 201 – «Агрономія»

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компринт"

Анотація

У робочому зошиті наведено завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету, спеціальності 201 – «Агрономія», виконання яких вимагає ефективної роботи під час лабораторних занять, а також самостійної позааудиторної роботи з матеріалами з будови, робочого процесу, технологічної наладки та розв’язування задач з машиновикористання; кожна лабораторна робота має перелік контрольних запитань для оцінки рівня засвоєння навчального матеріалу та самоконтролю.

Опис

Рекомендовано вченою радою агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

сільськогосподарські машини, машиновикористання в рослинництві

Бібліографічний опис

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету спеціальність 201 – «Агрономія» : робочий зошит / уклад.: О. В. Ямков, Ю. О. Гуменюк. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 87 с.