Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету спеціальність 201 – «Агрономія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП “Компринт"
Анотація
У робочому зошиті наведено завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету, спеціальності 201 – «Агрономія», виконання яких вимагає ефективної роботи під час лабораторних занять, а також самостійної позааудиторної роботи з матеріалами з будови, робочого процесу, технологічної наладки та розв’язування задач з машиновикористання; кожна лабораторна робота має перелік контрольних запитань для оцінки рівня засвоєння навчального матеріалу та самоконтролю.
Опис
Рекомендовано вченою радою агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
сільськогосподарські машини, машиновикористання в рослинництві
Бібліографічний опис
Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини і машиновикористання в рослинництві» для студентів агробіологічного факультету спеціальність 201 – «Агрономія» : робочий зошит / уклад.: О. В. Ямков, Ю. О. Гуменюк. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2022. - 87 с.