Методичні рекомендації з дисципліни «SMM-менеджмент в освіті»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компрінт"

Анотація

У методичних рекомендація висвітлено зміст лекцій із дисципліни «SMM-менеджмент в освіті», запитання і завдання до практичних занять, літературу для підготовки до них та тестові завдання для самоперевірки.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

менеджмент в освіті, соціальні мережі, management in education, Management in der Bildung, soziale Netzwerke, social networks

Бібліографічний опис

Діра, Надія Олександрівна. Методичні рекомендації з дисципліни «SMM-менеджмент в освіті» : методичні рекомендації для підготовки фахівців за ОПП 015 «Професійна освіта» (015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології») галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Н.О. Діра, Л.М. Чередник. - К. : ЦП "Компрінт", 2023. - 117 с.