Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Розглядаючи сутність, мету, можливості і методику проведення мета-аналізу, підкреслюється, що результати дослідження будуть кориснішими для практики, якщо їх достовірність підтверд-жується достатніми, максимально однорідними статистичними даними. Звернута увага, що мета-аналіз більш широко застосовується в експериментальних науках, зокрема таких як біологія, генетика, медицина, фармакологія тощо, і практично не використовується в економічних, що негативно впливає на об’єктивність висновків під час оцінки та прогнозування економічних явищ, процесів, результатів. Метою дослідження було уточнення сутності, можливостей і методик застосування мета-аналізу для поліпшення результатів дослідження. Мета-аналіз – це науковий метод збільшення кількості показників-спостережень шляхом залучення результатів аналогічних досліджень, отриманих іншими авторами в різний час, з метою формування репрезентативного статистично однорідного комплексу, який використовують для підтвердження чи спростування сформованої дослідником наукової гіпотези.

Опис

Ключові слова

мета-аналіз, гетерогенність даних, статистичний комплекс, репрезентативна вибірка, критерії відбору, оцінка ефекту, чутливість результатів, наукова гіпотеза

Бібліографічний опис

Савчук В.К., Гакі П.К. Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження / В.К. Савчук, П.К. Гакі // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 236-244