Енергетичні втрати при комутації електричної дуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Запропоновано формулу для визначення величини електричної енергії, яка виділяється за один цикл комутації в одному контакті, і розраховано втрати електроенергії при однократній комутації дуги електромагнітним пускачем із серійними та дослідними контактними матеріалами. Метою дослідження є встановлення взаємозв’язку між теплофізичними характеристиками контактного матеріалу, параметрами електричної мережі та величиною енергетичних втрат при комутації дуги. Об’єктами експериментального дослідження були контакт-деталі, що виготовлені із серійного (СрМ0,2+М1) та дослідного (81,3%Cu+10%Cr+2,0%TiB2+3,0%Nb+2,0%C+0,7%Zr) контактних матеріалів. Вони використовувалися в електромагнітних пускачах ПМЛ – 1100. Осцилограми струму і напруги отримуються за допомогою універсального двопроменевого запам’ятовуючого осцилографа С8-14. Зменшення часу горіння електричної дуги при комутації струму можна досягти за рахунок введення в композицію таких складових: С, Мо, МоО3, Cr. Економічна ефективність застосування пускачів ПМЛ 1100 з дослідними контактами досягається за рахунок значно меншої вартості контакт-деталей (приблизно в 22–25 разів) Для споживача забезпечується зниження втрат на 6% електричної енергії, яка виділяється при комутації струму в контактах.

Опис

Ключові слова

втрати електричної енергії, електричний апарат, електрична дуга, контактна система, електромагнітний пускач, екологічно-безпечний композиційний матеріал, металокерамічний контакт

Бібліографічний опис

Коробський В.В., Сіроштан А.С. Енергетичні втрати при комутації електричної дуги / В.В. Коробський, А.С. Сіроштан // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 208-216.