Ймовірнісне обгрунтовання коефіцієнта запасу при прогнозуванні безвідмовності елементів за раптовими механічними відмовами

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

моделі прогнозування ймовірності, ймовірність безвідмовної роботи, обгрунтовання коефіцієнта запасу

Бібліографічний опис

Алфьоров О.І., Савченко В.Б. Ймовірнісне обгрунтовання коефіцієнта запасу при прогнозуванні безвідмовності елементів за раптовими механічними відмовами // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 16 – 18