Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Предмет дослідження охоплює теоретичні питання розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу. У статті розглянуто роль корпоративної соціальної відповідальності в бізнес структурах. Здійснено аналіз розуміння даної категорії в сучасному бізнесі. Розглянуто особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в практику господарювання однієї із світових компаній аграрного сектору. Об’єктом дослідження є процеси активізації корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування і функціонування корпоративної соціальної відповідальності як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору. Проведено ґрунтовний аналіз сучасного стану запровадження соціальної відповідальності підприємницької діяльності та висвітлення подальших перспектив її розвитку в специфіці аграрного бізнесу. Галузь застосування результатів: навчальний процес у вищій освіті, проведення подальших прикладних економічних досліджень.

Опис

Ключові слова

соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, КСВ, прибуток, репутація, соціальний звіт, соціальний статус

Бібліографічний опис

Нагорний В.В., Четверик О.В. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу / В.В. Нагорний, О.В. Четверик // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 209-219