Декоративна дендрологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Викладена робоча програма курсу дисципліни «Декоративна дендрологія», а також розроблено методичні вказівки до проведення лабораторних занять.
Опис
Рекомендовано Вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
декоративна дендрологія, дендрологія, екологічні фактори, екологія рослин, фітоценологія, морфологія, decorative dendrology, dekorative Dendrologie, Dendrologie, dendrology, phytocenology, Phytozönologie, Pflanzenökologie, plant ecology
Бібліографічний опис
Декоративна дендрологія : методичні вказівки довивчення дисципліни та виконання лабораторних завдань студентами денної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / уклад. С.С. Ковалевський [та ін.]. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2023. - 74 с.