English for Business Communication

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "Компринт"

Анотація

У навчально-методичному посібнику наведено тексти для роботи в аудиторії та для самостійного опрацювання, які охоплюють лексичні та граматичні теми, перeдбачені навчальним планом для засвоєння студентами ОР ―Магістр‖ агробіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

english, англійська мова, Englisch

Бібліографічний опис

Вознюк, Тетяна Михайлівна. English for Business Communication : навчально-методичний посібник / Т.М. Вознюк. - К. : ЦП "Компринт", 2023. - 162 p.