Рекомендації із розробки практичного інструментарію та засобів регулювання для модернізації механізму диверсифікації структури галузей тваринництва через внесення доповнень до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 секція А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» відповідно до існуючих рекомендацій ФАО ООН

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розкрито методичні засади щодо забезпечення можливостей вдосконалення нормативної бази регулювання через внесення доповнень до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010. Обґрунтовано доцільність виокремлення з групи «розведення овець» групу «розведення кіз» як окремого виду економічної діяльності задля інтеграції його у аграрне виробництво. Враховано вибір показників, що характеризують галузь у процесі визначення вагових коефіцієнтів розвитку козівництва з подальшим їх прикладним використанням, урахуванням впливу галузевої конкурентоспроможності й викликів для національної та економічної безпеки в умовах глобальних трансформацій. Розраховано на слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково- педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців галузей аграрного сектору економіки України.

Опис

Рекомендовано до друку науковою радою економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

класифікатор видів економічної діяльності, тваринництво, ДК 009:2010 секція А

Бібліографічний опис

Рекомендації із розробки практичного інструментарію та засобів регулювання для модернізації механізму диверсифікації структури галузей тваринництва через внесення доповнень до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 секція А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» відповідно до існуючих рекомендацій ФАО ООН : посібник / уклад. Н. М. Вдовенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 17 с. - ISBN 978-617-8102-33-3