Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу" присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України

Анотація

У збірнику подано результати обговорення актуальних проблем, перспектив і шляхів забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни, плану відновлення України, сталого розвитку світу в контексті глобальних і регіональних викликів, трансформації суспільства та формування нової парадигми розвитку.

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, екологічна безпека, повоєнна відбудова, Lebensmittelkontrolle, food safety, ecological safety, ökologische Sicherheit, Wiederaufbau nach dem Krieg, post-war reconstruction

Бібліографічний опис

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу" присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України (25 трав. 2023 р.). Секція 4. Якість освіти та гуманітарна наука в умовах війни / від. ред. М.С. Ніколаєнко ; ред. С.М. Кваша [та ін.]. - Киiв : 2023. - 358 с.