Комунікативний менеджмент

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
комунікативний менеджмент, менеджмент, комунікаційні системи, комунікаційні моделі
Бібліографічний опис
Комунікативний менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» денної форми навчання / розроб. О.С. Москвічова. - К. : НУБіП України, 2022. - 64 с.