Соціо-екологічний моніторинг та розробка місцевого плану дій екологізації життєдіяльності населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

соціо-екологічний моніторинг, екологізація життєдіяльності населення, життєдіяльність населення, екологізація життєдіяльності, socio-ecological monitoring, environmentalization of life activities of the population, life activity of the population, environmentalization of life activities, Sozialökologisches Monitoring, Umweltschutz der Lebensaktivitäten der Bevölkerung, Lebensaktivität der Bevölkerung, Umweltisierung der Lebensaktivitäten

Бібліографічний опис

Пустова С.О., Боголюбов В.М. Соціо-екологічний моніторинг та розробка місцевого плану дій екологізації життєдіяльності населення // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 67 - 68