Соціо-екологічний моніторинг та розробка місцевого плану дій екологізації життєдіяльності населення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
соціо-екологічний моніторинг, екологізація життєдіяльності населення, життєдіяльність населення, екологізація життєдіяльності, socio-ecological monitoring, environmentalization of life activities of the population, life activity of the population, environmentalization of life activities, Sozialökologisches Monitoring, Umweltschutz der Lebensaktivitäten der Bevölkerung, Lebensaktivität der Bevölkerung, Umweltisierung der Lebensaktivitäten
Бібліографічний опис
Пустова С.О., Боголюбов В.М. Соціо-екологічний моніторинг та розробка місцевого плану дій екологізації життєдіяльності населення // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 67 - 68