Біотехнологічні методи у ветеринарній репродуктології

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відвторення тварин з основами андрології». У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні принципи вивчення біологічних властивостей гамет in vitro, а також технології зберігання і підтримки їх життєздатності поза організмом. Послідовність викладення матеріалу розрахована на поетапне засвоєння студентом знань та умінь щодо біологічних властивостей гамет та ембріонів у культурі, класичної методології роботи з ними, а також специфічних маніпуляцій. В кінці кожного розділу наведені питання для самоконтролю засвоєних знань. Навчальний посібник призначений для студентів ОС «Магістр», здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «доктор філософії», докторантів, викладачів закладів вищої освіти та практикуючих лікарів ветеринарної медицини

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 4 від 25 листопада 2020 року)

Ключові слова

ветеринарне акушерство, біотехнологія, репродуктологія

Бібліографічний опис

Біотехнологічні методи у ветеринарній репродуктології : навчальний посібник / В. В. Ковпак [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 102 с.