On some problems of translating syntactical constructions in private legal documents

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
The article analyzes some problems of translating syntactical constructions in private legal documents. The purpose of the article is to identify certain isomorphic and allomorphic features of English and Ukrainian syntax in framework of solving particular translation problems.
Опис
В статті аналізуються деякі проблеми перекладу синтаксичних конструкцій у приватних юридичних документах. Метою статті є аналіз певних ізоморфних та аломорфних рис англійського і українського синтаксису в аспекті вирішення перекладацьких завдань.
Ключові слова
allomorphic feature, isomorphic feature, length, private legaldocuments, translating syntactical constructions, ізоморфна риса, аломорфна риса, довжина, приватні юридичні документи, перекладаючи синтаксичні конструкції
Бібліографічний опис
On some problems of translating syntactical constructions in private legal documents / S.T. Pandian, B.I. Rubinska // Міжнародний філологічний часопис. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 78-82