Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент» для фахівців ОС «Бакалавр» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладено загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету аграрного менеджменту від 23 жовтня 2020 року (протокол № 2)

Ключові слова

менеджмент

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент» для фахівців ОС «Бакалавр» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.: О. П. Гогуля, К. П. Драмарецька. - К. : , 2020. - 133 с.