Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Актуальність – потреба в реформуванні фінансового забезпечення медичних витрат назріла вже дуже багато років тому, адже фінансування охорони здоров’я українців не досягало жодного разу рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я мінімальних 6% ВВП. Нeзважаючи на це, у українських урядовців не вистачало політичної волі для проведення медичної реформи, яка є неможливою без внесення змін в механізм фінансування медичних послуг та підвищення їх якості. Мета – визначення перспектив реформування медицини та запровадження обов’язкового медичного страхування.  Методи – для досягнення мети дослідження на різних етапах було використано методи: порівняння й теоретичного узагальнення, аналіз та синтез, індукція і дедукція, історичний та логічний.

Опис

Ключові слова

медична реформа, фінансування, медичне страхування, обов’язкове медичне страхування (ОМС)

Бібліографічний опис

Кириченко А.В. Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування / А.В. Кириченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 92-97