Тенденції розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Щоб забезпечити потреби населення у високоякісному молоці та молочній продукції необхідно поєднувати інтереси всіх суб'єктів господарювання молокопродуктового підкомплексу – виробників молока, молокопереробних підприємств та підприємств, що займаються реалізацією молока й молочної продукції. Для узгодження їх діяльності на сьогодні актуальним є розвиток сучасних взаємовигідних форм співпраці, побудованих на основі процесів кооперації та інтеграції. Зважаючи на це, в роботі здійснено спробу обґрунтувати необхідність існування, показати стан і тенденції розвитку кооперативного руху в молокопродуктовому підкомплексі України. Зокрема, зазначено про необхідність посилення інтеграційних процесів з огляду на євроінтеграційні прагнення України, окреслено теоретичне та законодавче підґрунтя існування кооперативного руху у молокопродуктовому підкомплексі, визначено види кооперативів та обґрунтована доцільність їх функціонування, наведено основні тенденції та приклади розвитку інтеграційних об’єднань у сфері виробництва та переробки молока. Визначено, що формування вертикальних і горизонтальних інтеграційних об'єднань є необхідною складовою розвитку цивілізованого ринку молока та молочної продукції, що дасть можливість забезпечити відповідну якість молока-сировини і створить передумови для розширення географії експорту продукції молокопродуктового підкомплексу України.

Опис

Ключові слова

інтеграційні процеси, кооперативи, молокопродуктовий підкомплекс

Бібліографічний опис

Барилович О.М. Тенденції розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України / О.М. Барилович // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 211-218