Проектування когерентності облікових систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Представлено дослідження теоретико-методологічні положення проектування когерентності облікових систем, зокрема розглянуто вектор конвергенції за їх призначеннямусервісному забезпеченні управління. Узагальнено організаційно-практичні засади процесу проектуван-ня систем обліково-інформаційного відображення у різнорівневій ієрархії управління реалізацією ознак сталості щодо активізації розвитку суб’єктів господарювання. Розширено понятійно-термінологічний апарат сутнісно-змістов-ного наповнення категорії «облікові системи», що резюмовано експлікує параметричну спадковість безперервного процесу відображення відтворення суспільного продукту.
Опис
Ключові слова
проектування, облікова система, управління
Бібліографічний опис
Краєвський В.М., Костенко О.М. Проектування когерентності облікових систем / В.М. Краєвський, О.М. Костенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 123-135