Інструменти формування пропозиції при виробництві руського осетра в системі розвитку глобального економічного середовища

Анотація

У посібнику розкрито базові інструменти формування пропозиції при виробництві руського осетра в системі розвитку глобального економічного середовища. В аспекті глобального світового попиту на продукти розглянуто додаткові можливості для витримування передличинок та підрощування личинок руського осетра у басейнах і лотоках, проаналізовано виробництво м’яса осетрових у світі, виробництво та споживання ікри осетрових або чорної ікри (кав’яру) в Європі, Японії, США, Уругваї, Вірменії, Китаї в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки. Розраховано на працівників сільського та рибного господарства, слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців галузей аграрного сектору економіки України.

Опис

Рекомендовано до друку науковою радою економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Схвалено ДУ «Методично-технологічний центр з аквакультури» Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Ключові слова

рибництво, рибне господарство, руський осетр, економіка

Бібліографічний опис

Інструменти формування пропозиції при виробництві руського осетра в системі розвитку глобального економічного середовища : методичний посібник / уклад. Н. М. Вдовенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 99 с.