Socio-economic consequences and problems of labor taxation

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The development of each state and economic growth are highly related to the number of factors of production such as labor and capital along with higher productivity of utilizing them. Frequently, high unemployment rate (with small labor force participation) and significant “shadow” employment accused of the high tax burden on labor. Moreover, some assumptions exist that decrease in personal income tax or social security contributions paid by employee induce an increase in labor supply, and a decrease of payroll taxes increment the labor demand. However, the impact of the tax change on labor market depends on the behavioral responses of economic “players” estimated by elasticities. The higher elasticity of supply or demand means higher sensitivity to the tax changes, with relatively less elastic side bearing the higher tax burden. We discussed the significant problems in the field of labour taxation and socio-economic consequences using the experience of Denmark, Estonia, Germany, Poland, Slovakia, and Ukraine. Unscrambling the decomposition of labour taxation, factors affecting labour supply and labour demand, tax incidence, employment problems and groups vulnerable to these problems. The main methods: a synthesis for primary concepts (labour taxation, take-home pay, tax wedge, tax incidence, payroll taxes); deduction; induction method for conclusions; statistical methods for analyzing revenues, structure, and composition of labour taxation between selected countries.

Опис

Розвиток кожної країни та її економічне зростання безпосередньо пов’язані з кількістю факторів виробництва, таких як праця та капітал разом із підвищенням продуктивності їх використання. Достатньо часто у високому рівні безробіття та значному «тіньовому» працевлаштуванні звинувачують високий податковий тиск на працю. Проте, вплив змін в оподаткуванні на ринок праці залежить від чутливості економічних "гравців", яка вимірюється еластичністю. Чим вища еластичність пропозиції або попиту, тим вища чутливість до змін, де менш еластична сторона має більший податковий тягар. Наведено огляд основних проблем у сфері оподаткування праці та соціально-економічні наслідки, використовуючи досвід Данії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини та України. Висвітлено основні складові оподаткування праці, фактори, що впливають на попит та пропозицію робочої сили, податкове навантаження, проблеми працевлаштування та групи, вразливі до цих проблем.

Ключові слова

податки, податкова система, оподаткування доходів громадян, податковий клин, податкові нарахування, валова заробітна плата, соціальні внески, податок на доходи фізичних осіб, ефективна податкова ставка, taxes, tax system, labor taxation, take-home pay, gross salary, social security contributions, personal income tax, implicit tax rate

Бібліографічний опис

Klymenko M., Labenko O. Socio-economic consequences and problems of labor taxation / M. Klymenko, O. Labenko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 248-258