Стимулювання сталого водокористування через обов’язкові платежі за екосистемні послуги

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Принцип «забруднювач платить» набуває дедалі більшого значення в податковій системі України, але, незважаючи на це, поки не спостерігається поліпшення стану довкілля та сталого використання природних ресурсів. Рентна плата за спеціальне використання води відіграє регулюючу роль у використанні природних ресурсів та незначну фіскальну роль у наповненні місцевих бюджетів, які, у свою чергу, використовуються для мотивації раціонального використання і охорони природних об’єктів. Фіскальні інструменти є найбільш дієвими інструментами для регулювання природокористування, які покликані забезпечити вилучення природно-ресурсної ренти на користь власника природних ресурсів. В умовах зростаючого дефіциту природних ресурсів та кліматичних змін, питання їх збереження набуває особливо важливого значення. Рентна плата має відігравати більшу стимулюючу та регулюючу роль у процесі використання природних ресурсів. Реалії національного економічного розвитку свідчать про занадто велику увагу до оподаткування діяльності малих та середніх суб’єктів господарювання, натомість не демонструючи увагу до використання природних ресурсів великими суб’єктами господарювання, які мають можливість лобіювання своїх інтересів. Дане дослідження доводить цей факт.

Опис

Ключові слова

водокористування, водні ресурси, обов’язкові платежі за екосистемні послуги, рентна плата, сталий розвиток

Бібліографічний опис

Лабенко О.М. Стимулювання сталого водокористування через обов’язкові платежі за екосистемні послуги / О.М. Лабенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 189-203