Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних діафрагм жорсткості висотної будівлі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бакулін Є.А., Токарєв Г.С. Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних діафрагм жорсткості висотної будівлі // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 439 – 441