Роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

роторний пристрій, кукурудза, обмолот качанів кукурудзи, Drehvorrichtung, rotary device, corn, Mais, Dreschen von Maiskolben, threshing of corn cobs

Бібліографічний опис

Грушецький С.М., Семенишена Р.В., Нагорний Д.Є., Овчарук О.В. Роторний пристрій для обмолоту качанів кукурудзи // Матеріали V міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни: теорія і практика» : присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України (м. Київ, 25-27 жовтня 2023 р.) : матеріали конференції / С.М. Ніколаєнко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. – С. 275 - 277