Підвищення надійності функціонування транспортно-виробничих систем управлінням логістичними потоками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид. центр НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
логістичні потоки, функціонування транспортних систем, надійності транспортних систем, транспортні системи
Бібліографічний опис
Аулін В.В., Голуб Д.В., Гриньків А.В., Головатий А.О. Концепція створення енерготехнологічних та енергетичних засобів загального призначення для агропромислового комплексу України // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 542 – 545