Методичні вказівки щодо оформлення і підготовки до захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи

Анотація

Методичні вказівки містять матеріали, що необхідні для оформлення і підготовки до захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи студентам денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами».

Опис

Схвалено вченою радою ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, Elektrizitätswirtschaft, electric power industry, electrical engineering, Elektrotechnik, Elektromechanik, electromechanics

Бібліографічний опис

Методичні вказівки щодо оформлення і підготовки до захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи : методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами» / уклад.: С.С. Макаревич, А.В. Петренко, О.В. Гай. - К. : , 2023. - 57 с.