Активність гаммаглутамілтранспептидази плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Результати досліджень підтверджують, що за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу у плазмі крові курчат-бройлерів спостерігається підвищення активності гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), що свідчить про ураження гепатобіліарної системи. Застосування ентеросорбентів курчатам-бройлерам дослідних груп, зменшує токсичний вплив мікотоксинів на стан плазматичних мембран і сприяє стабілізації активності гамаглутамілтранспептидази.

Опис

Ключові слова

мікотоксикоз, гаммаглутамілтранспептидаза, охратоксин А, дезоксиніваленол, курчата - бройлери, ферменти, сорбенти

Бібліографічний опис

Активність гамма-глутамілтранспептидази плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів / Ю.В. Бойко, В.Б. Духницький, Г.В. Бойко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 34 - 37