Специфіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв’ю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки жанру інтерв’ю у програмах вінницького телебачення, тематика яких торкається питань національної ідентичності особистості в суспільстві. Проаналізовано наявні дефініції жанру інтерв’ю та сформульовано власне визначення цього поняття. Значну увагу в науковій розвідці приділено трактуванню національної ідентичності як стійкого почуття спорідненості з нацією, її історією, сьогоденням та майбутнім, усвідомлення відповідальності за долю вітчизни. У статті окреслено структурно-композиційні ознаки досліджуваного жанру й проаналізовано мовні особливості інтерв’ю на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Зроблено висновок щодо важливості відродження самосвідомості як одного з пріоритетних чинників розвитку національної ідентичності. Схарактеризовано інтерв’ю як особливу жанрову модель стилю масової інформації. Визначено перспективи подальших наукових пошуків.

Опис

Ключові слова

телевізійне інтерв’ю, інтерв’юер, респондент, національна ідентичність, мовний рівень

Бібліографічний опис

Завальнюк І.Я., Думанська А.В. Специфіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв’ю / І.Я. Завальнюк, А.В. Думанська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 163-169