Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

На сьогодні врожайність продукції рослинництва в переважній більшості фермерських господарств є значно нижчою, порівняно із середніми та великими підприємствами. Основною причиною цього є набагато гірший стан матеріально-технічної бази фермерських господарств, складність доступу до передових технологій, недостатнє використання засобів захисту рослин, добрив, а також високоврожайних сортів насіння, що пов’язано насамперед з постійним браком власних обігових коштів та обмеженим доступом до кредитних ресурсів, а тому фермерські господарства потребують значної державної підтримки.

Опис

Ключові слова

фермерські господарства, державна підтримка, програми державної підтримки, дотації

Бібліографічний опис

Березовська Л.О. Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні / Л.О. Березовська // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 17-23