Діагностична інформативність біохімічних маркерів крові свиней різних технологічних груп з порушеннями функцій тазових кінцівок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті представлено дослідження свиней різних технологічних груп (свиноматок, кнурів-плідників, ремонтного молодняку) з метою встановлення інформативності біохімічних показників сироватки крові, зокрема біополімерів сполучної тканини у діагностиці захворювань опорно-рухової системи. Встановлено, що зниження у сироватці крові вмісту хондроїтинсульфатів, активності трансаміназ у кнурів, які не робили садку на фантом, може виступати критерієм розвитку стресової міопатії, слабкості зв’язкового апарату та остеохондрозу. Зниження вмісту у сироватці крові хондроїтинсульфатів та активності аспартат-амінотрансферази у свиней, в яких спостерігався симптом кульгавості, може виступати критерієм не тільки слабкості м’язів, але й зниження біосинтезу протеогліканів позаклітинного матриксу гіалінового хряща суглобів, що призводить до остеохондрозу. Зниження маси тіла, відсутність приросту та періодичний тремор тазових кінцівок у свиней супроводжується підвищенням у сироватці крові вмісту глікопротеїнів, значним зниженням активності трансаміназ та концентрації креатиніну, що вказує на розвиток у них дегенеративно- дистрофічного процесу в організмі та стресової міопатії без ураження структури суглобового хрящу. Вважаємо перспективним використання комплексу біохімічних досліджень із визначенням активності трансаміназ, вмісту креатиніну та особливо показників стану сполучної тканини – глікопротеїнів та загальних хондроїтинсульфатів під час проведення диспансеризації та обстеження свиней у спеціалізованих комплексах та фермах.

Опис

Ключові слова

свині, біохімічні дослідження, кров, ферменти, глікопротеїни, глікозаміноглікани, хондроїтинсульфати

Бібліографічний опис

Діагностична інформативність біохімічних маркерів крові свиней різних технологічних груп з порушеннями функцій тазових кінцівок / Д.В. Кібкало, О.П. Тимошенко, Г.В. Вікуліна // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 128 - 136