Температурно-вологісний режим сучасного корівника за низьких температур повітря

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Наведено результати досліджень температурно-вологісного режиму повітря в сучасних корівниках каркасного типу призначених для великогрупового безприв'язно-боксового утримання лактуючих корів за дії низьких температур зовнішнього повітря. Виявлено, що температура внутрішнього обладнання, корму і води, підлоги та гнойових каналів, лігва у боксі для відпочинку корів у корівнику каркасного типу за низької температури повітряне відповідає гігієнічним нормативам. Зареєстровано значне зниження температури повітря до -2,62 0С у корівниках в нічні години, що супроводжувалось підвищенням його вологості до 76,2 % і вмісту аміаку до 33,7 мг/м3. Встановлено від'ємні значення температури підлоги, внутрішнього обладнання, а також кормової суміші в нічні та вранішні години, показники якої становили в середньому -0,43- (-)6,6 0С. Швидкість руху повітря в корівниках каркасного типу в більшості випадків відповідала гігієнічним нормативам, але у нічні години була значно нижчою ніж вдень, що пов'язано із проведенням технологічних операцій - рухом транспорту і переміщенням тварин. Температура поверхні лігва у боксах для відпочинку тварин за низької температури зовнішнього повітря протягом доби змінювалась від 1,6 до 7,0 0С і в нічні та особливо вранішні години набувала від'ємних значень, відрізняючись від аналогічних показників вдень. Одержані дані щодо температурно- вологісного режиму в корівниках каркасного типу, розрахованих для великогрупового безприв'язно-боксового утримання лактуючих корів доцільно використовувати для оптимізації мікроклімату в будівлях за дії низьких температур зовнішнього повітря.

Опис

Ключові слова

корівник, повітря, температура, відносна вологість, аміак, підлога, корм, вода

Бібліографічний опис

Температурно-вологісний режим сучасного корівника за низьких температур повітря / М.О. Захаренко, В.І. Олійник, В.М. Поляковський, В.В. Соломон // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 4. – С. 56 – 69