Фізичний практикум

Анотація

Наведено основи теорії та опис лабораторних робіт з фізики. Навчальне видання є допоміжним засобом для повноцінного виконання лабораторних робіт з фізики в змішаному та дистанційному режимі.

Опис

Рекомендовано Вченою радою навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізика

Бібліографічний опис

Фізичний практикум : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в змішаному та дистанційному режимі / уклад. В. В. Бойко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 345 с.