Практичні рекомендації щодо виробництва кефалевих видів риб з використанням інструментів впливу на економічні та виробничі складові в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки

Анотація

У посібнику розкрито основні складові щодо кефалевих видів риб з використанням інструментів впливу на економічні та виробничі складові у процесі формування пропозиції на рибу в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки. В умовах глобального світового попиту на продукти розглянуто додаткові можливості для поставки на ринки виробленої з кефалі продукції з доданою вартістю. Розраховано на працівників рибного господарства, слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців галузей аграрного сектору економіки України.

Опис

Рекомендовано до друку науковою радою економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

риби, кефаль, економіка

Бібліографічний опис

Практичні рекомендації щодо виробництва кефалевих видів риб з використанням інструментів впливу на економічні та виробничі складові в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки : посібник / уклад. Н. М. Вдовенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 31 с. - ISBN 978-617-8102-15-9