Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні підходи до поняття конкурентоспроможність агропромислового комплексу. В умовах орієнтації на європейські стандарти, міжнародні організації, що здійснюють контроль над аграрним ринком, формують нові тренди. Серед них збереження довкілля, водних, земельних та рибних ресурсів. Аргументовано можливості й потребу в органічному виробництві, розвитку сільських територій. Запропоновано нові концептуальні підходи до застосування поняття «розумна конкурентоспроможність галузей АПК» у контексті європейської інтеграції.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, галузь, агропромисловий комплекс, європейська інтеграція

Бібліографічний опис

Вдовенко Н.М., Варшавська Н.Г., Павленко М.М. Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції / Н.М. Вдовенко, Н.Г. Варшавська, М.М. Павленко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 204-211