Впровадження технологічної лінії виробництва паливних гранул із відходів деревообробки і меблевого виробництва на ПП "Малинська меблева фабрика"

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Щомісяця на ПП "Малинська меблева фабрика" переробляється 750 т деревної сировини, пі-сля переробки якої отримується 592 т відходів. Доне-давна лише 274 т можна було використати для пере-робки в паливні гранули, а 318 т внаслідок високої вологості, наявності золоутворюючих домішок, домі-шок клею, були для цього непридатні. За рахунок впровадження нової технологічної лінії виробництва паливних гранул із відходів деревообробки і меблево-го виробництва, яка складається із цеху подрібнення, сушильної установки, накопичувальних та проміжно-го бункерів, дробарки кінцевого дроблення, грануля-торів, просіювача, охолоджувача та затарювальної машини, вдалось звільнити деревну сировину від кори та використовувати сирі деревні відходи. Внаслідок цього кількість відходів, придатних для виробництва паливних гранул, збільшилась до 525 т/міс. В лінії ви-робництва паливних гранул використовуються чотири здвоєні гранулятори власної конструкції продуктивні-стю по 500 кг/год. з кільцевою матрицею розрахунко-вим діаметром 152 мм і одним роликом діаметром 88 мм. Розрахункова робоча частота обертання матриці становить 315 об/хв. Для привода гранулятора засто-сований мотор-редуктор МР1-315 з електродвигуном потужністю 30 кВт.

Опис

Ключові слова

меблева фабрика, паливні гранули, матриця, деревні відходи, відходи меблевого виробництва

Бібліографічний опис

Поліщук В.М., Науменко В.О., Науменко О.В. Впровадження технологічної лінії виробництва паливних гранул із відходів деревообробки і меблевого виробництва на ПП "Малинська меблева фабрика" / В.М. Поліщук, В.О. Науменко, О.В. Науменко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 117-122