Методичні рекомендації з дисципліни «Методика роботи наставника групи»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст лекцій і семінарських занять із дисципліни «Методика роботи наставника групи», літературу для підготовки до занять, тестові завдання для самоперевірки.

Опис

Ключові слова

педагогіка вищої школи, педагогіка, виховання у студентів, Pädagogik des Gymnasiums, Pedagogy of high school, pedagogy, Pädagogik, Ausbildung der Studierenden, education of students

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з дисципліни «Методика роботи наставника групи» : методичні рекомендації для підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи» / уклад. Л.М. Маценко. - К. : НУБіП України, 2023. - 64 с.