Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Стаття присвячена вивченню сучасного англомовного новинного дискурсу з урахуванням його прагматичного потенціалу та специфіки використання мовних засобів. Розглядаються основні визначення поняття «дискурс» та «новини». Охарактеризовано та проаналізовано основні ознаки англомовного дискурсу новин. Констатується, що новинний дискурс має інтерактивний характер, протікає в режимі реального часу, відображає усі зміни суспільного життя та реалізується в письмовій формі. Визначено,що дискурс новин виконує важливу соціальну роль – виражати інтереси соціуму, а саме тому потребує додаткового вивчення. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для подальшого вивчення специфіки функціонування текстів новин на прикладі різних мов, а також соціолінгвістичних, лінгвокультурологічних особливостей мас-медійних текстів

Опис

Ключові слова

засоби масової інформації, новинний дискурс, прагматичний потенціал, мовні засоби, реципієнт

Бібліографічний опис

Козуб Л.С., Довгань О.Л. Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі / Л.С. Козуб, О.Л. Довгань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 271-277