Accuracy of converting videoendoscopy combine harvester using generalized mathematical model

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The article considers analytical models of the formation procedures for the use of video endoscopy in the assessment of indicators of a technical condition of units and mechanisms of combine harvesters. Developed electronic module for video endoscopy in the 2-s readout of the transducer. As a converter to test the correction unit was used that was developed 13-bit fiber-optic converter of the angle. Experimental studies on the installation and podtverdili that before correction instrumental error exceeding 1/4 of a quantum of high order, equal 0,703125°, and accounted for 1,266° of 1.31°. In the result of the algorithm execution code correction was able to reduce the instrumental error to 0,0089 (1.3% from 1/4 of a quantum of high order), which led to regular operation of the scheme of video endoscopy approval of samples and the formation of true sequence. The results of the processing array of the errors obtained before and after correction

Опис

У статті розглянуті аналітичні моделі формування процедури використання технології відеоендоскопії при оцінці показників технічного стану вузлів і механізмів зернозбиральних комбайнів. Розроблений електронний модуль для відеоендоскопії у складі 2-х відлікового перетворювача. У якості перетворювача для тестування коригуючого блоку використовувався розроблений 13-розрядний волоконно-оптичний перетворювач кута. Проведені експериментальні дослідження на установці, і підтвердили, що до корекції інструментальна похибка перевищувала 1/4 кванта старшого розряду, що дорівнює 0,703125°, і становила 1,266...1,31°. В результаті виконання алгоритму корекції коду вдалося знизити інструментальну похибку до 0,0089 (становить 1,3 відсотка від 1/4 кванта старшого розряду), що призвело до штатного функціонування схеми відеоендоскопії узгодження відліків і формування істинної послідовності. Наведено результати обробки масивів похибок, отриманих до та після корекції.

Ключові слова

videoendoscopy, error, parameter, combine harvester, відеоендоскопія, похибка, параметр, зернозбиральний комбайн

Бібліографічний опис

Accuracy of converting videoendoscopy combine harvester using generalized mathematical model / O.M. Grubrin, I.L.Rogovskii // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 149-156.