Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків у прийнятті управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Конкурентне середовище, характерне для ринкової економіки, зумовлює існування, поряд з можливостями, загроз щодо реалізації тактичних і стратегічних завдань суб’єктів господарювання. Одним із найважливіших поточних завдань у процесі реалізації їх фінансової стратегії є забезпечення достатнього рівня ліквідності. Значимою умовою для цього є своєчасне і якісне аналітичне забезпечення б яке дозволяє здійснювати управління грошовими потоками на засадах ефективності

Опис

Ключові слова

грошові потоки, аналіз, методологія, методика, функції, якість

Бібліографічний опис

Лазаришина І.Д. Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків у прийнятті управлінських рішень / І.Д. Лазаришина // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 140-146