Токсико-біологічна оцінка мʼяса курчат-бройлерів за застосування препарату «Байтрил 10 %»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
У статті наведено результати токсико-біологічної оцінки мʼяса (мʼязи стегна, грудні мʼязи, мʼязи гомілки) курчат-бройлерів експрес-методом з використанням інфузорії Tetraсhimena pyriformis за застосування препарату «Байтрил 10 %». Птиці дослідної групи вказаний препарат застосовували шляхом перорального введення із розрахунку 0,1 мл/кг маси тіла впродовж 5 діб. Курчат-бройлерів контрольної і дослідної груп піддавали декапітації на 6, 12 та 14 добу після останнього введення препарату. Для токсикоз-біологічної оцінки використовували мʼязи з найбільш високим вмістом залишкової кількості енрофлоксацину. Критерієм токсичності в біотестуванні на інфузоріях є ймовірне зниження кількості клітин у культурі за 24 години. Встановлено, що м'ясо курчат-бройлерів у разі застосування ветеринарного препарату вже на 6 добу після останнього випоювання не токсичне для інфузорії Tetraсhimena pyriformis. Показник відносної біологічної цінності грудних мʼязів, мязів стегна і гомілки близький за значенням та має тенденцію до збільшення відносної біологічної цінності мʼязів дослідної групи вже на 14 добу після останнього застосування ветеринарного препарату.
Опис
Ключові слова
енрофлоксацин, курчата - бройлери, фторхінолони, тетрахімена піріформіс
Бібліографічний опис
Токсико-біологічна оцінка мʼяса курчат-бройлерів за застосування препарату «Байтрил 10 %» / Н.В. Лінійчук, О.М. Якубчак // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 388 - 394