Загальна ентомологія

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено зміст методичних вказівок до написання курсової роботи з дисципліни “Загальна ентомологія”

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою факультету захист рослин, біотехнології та екології

Ключові слова

ентомологія, захист рослин, entomology, plant protection, Pflanzenschutz, Entomologie

Бібліографічний опис

Загальна ентомологія : методичні вказівки до написання курсової роботи із навчальної дисципліни «Загальна ентомологія» для підготовки фахівців зі спеціальності 202 — «Захист карантин рослин» / уклад. Я. О. Лікар [та ін.]. - К. : , 2020. - 22 с.