Загальна ентомологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено зміст методичних вказівок до написання курсової роботи з дисципліни “Загальна ентомологія”
Опис
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету захист рослин, біотехнології та екології
Ключові слова
ентомологія, захист рослин, entomology, plant protection, Pflanzenschutz, Entomologie
Бібліографічний опис
Загальна ентомологія : методичні вказівки до написання курсової роботи із навчальної дисципліни «Загальна ентомологія» для підготовки фахівців зі спеціальності 202 — «Захист карантин рослин» / уклад. Я. О. Лікар [та ін.]. - К. : , 2020. - 22 с.