Legal basis of environment impact evaluation

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

In this scientific article investigated basic legal regulation points of impact on environment evaluation, when it conducts economical activity. We made the analyzing of national law on the impact environment evaluation by the European standards

Опис

У статті досліджено основні моменти правового регулювання оцінки впливу на довкілля при провадженні господарської діяльності. Проведено аналіз національного законодавства у частині оцінки впливу на довкілля відповідно до європейських стандартів.

Ключові слова

evaluation, environmental impact, planning, citizen discussion, environment protection, оцінка, вплив на довкілля, планова діяльність, громадські обговорення, охорона довкілля

Бібліографічний опис

Kondratiuk T.M., Roman R.R. Legal basis of environment impact evaluation / T.M. Kondratiuk, R.R. Roman // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 97-101