Інтерпретативний переклад галузевого дискурсу (французька мова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Метою рекомендацій є формування професійного інтелекту майбутніх перекладачів-філологів як здатності, що забезпечує інтелектуальну обробку дискурсу та адекватну передачу його змісту. За рекомендаціями майбутні перекладачі вчаться видобувати основний сенс повідомлення та передавати його узуальними структурами мови перекладу. Навчання за рекомендаціями передбачає підготовку повідомлення з теми дискурсу, передачу його суті за ключовими поняттями, активне читання тексту заняття та його усний абзацно-фразовий переклад. Методичні рекомендації укладено відповідно до програми з дисципліни «Практичний курс усного перекладу другої іноземної мови (французької)» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету

Ключові слова

переклад, французська мова, інтерпретативний переклад, translation, french language, interpretive translation, Übersetzung, französisch Sprache, interpretierende Übersetzung

Бібліографічний опис

Інтерпретативний переклад галузевого дискурсу (французька мова) : методичні рекомендації до виконання вправ з формування професійного інтелекту перекладача / В. А. Тимофєєв. - К. : НУБіП України, 2024. - 70 с.