Основні чинники забезпечення продуктивності процесів відновлення працездатності сільськогосподарських машин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
У період переходу аграрного сектора України до ринкових відносин відбулися зміни форм власності і механізму господарювання в обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що призвело до зменшення обсягів виконаних робіт і послуг та зниження продуктивності техсервісних підприємств Аналіз науково-технічної, нормативної, інструктивної, методичної і довідникової літератури свідчить, що питання визначення впливу основних чинників на продуктивність техсервісних підприємств агропромислового комплексу потребує уточнення існуючих і розроблення нових науково-методичних підходів визначення впливу чинників на продуктивність. Науковою новизною являється виявлення основних чинників, які впливають на ефективність роботи техсервісних підприємств та визначення їх впливу на продуктивність живої і уречевленої праці.
Опис
Ключові слова
чинник, продуктивність, процес, відновлення, працездатність, сільськогосподарська машина
Бібліографічний опис
Роговський І.Л. Основні чинники забезпечення продуктивності процесів відновлення працездатності сільськогосподарських машин / І.Л. Роговський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 379-394