Особливості прогнозування надійності при використанні моделей поєднання випадкового навантаження та детермінованої несучої здатністі

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

прогнозування надійності елементів, моделі поєднання випадкового навантаження

Бібліографічний опис

Алфьоров О.І. Особливості прогнозування надійності при використанні моделей поєднання випадкового навантаження та детермінованої несучої здатністі // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 69 – 71