Морфологічні зміни крові риб родини Gobiidae за криптокотильозу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті наведено дані дослідження морфологічних змін у крові бичкових риб за трематодозного паразитарного захворювання – криптокотильозу. Дослідження проведено у період 2016–2017 рр. Виявлено, що вміст гемоглобін, серед риб, що були інвазовані вірогідно зменшувався на 12,8 г / л, а саме на 15,72 % (р ˂ 0,05), тоді як кількість еритроцитів у крові дослідної групи бичків зменшувалась на 1,26 Т / л, тобто на 38,8 % (р ˂ 0,05), відповідно. Водночас загальна кількість лейкоцитів у крові дослідної групи бичків збільшувалась на 9,2 Г / л, що склало на 18,47 % (р ˂ 0,05) більше порівняно з контролем. У бичкових риб дослідної групи під час морфологічного дослідження крові було виявлено значне збільшення кількості базофілів та псевдобазофілів (на 33,08 %, р ˂ 0,05) у порівнянні з контрольною групою, еозинофілів та псевдоеозинофілів (на 88,11 %, р ˂ 0,05) порівняно з рибами, що були вільні від цієї інвазії. За проведення випробувань було відмічено збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів у крові бичкових риб дослідної групи на 23,71 % (р ˂ 0,05) порівняно з контрольною групою, а сегментоядерних нейтрофілів – на 68,42 % (р ˂ 0,05) відповідно. Під час проведення морфологічних досліджень крові бичків було встановлено, що рівень лімфоцитів у крові інвазованих риб зменшувався на 10,63 % (р ˂ 0,05) порівняно з контрольною групою, а кількість моноцитів у дослідній групі, навпаки, збільшувалась на 34,0 % (р ˂ 0,05) у порівнянні з групою риб, що була вільною від зараження даним збудником.

Опис

Ключові слова

риби, морфологічні дослідження крові, криптокотильоз, гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, екстенсивність інвазії

Бібліографічний опис

Морфологічні зміни крові риб родини Gobiidae за криптокотильозу / С.Л. Гончаров // Український часопис ветеринарних наук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. – С. 12 - 19