Правове регулювання укладення і виконання аграрних розписок в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті досліджується правова природа аграрних розписок як засобів кредитування сільськогосподарського товаровиробника під заставу майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції. Визначені особливості фінансових та товарних аграрних розписок. Досліджуються питання правового забезпечення їх обігу. Робиться висновок про необхідність внесення у Закон України «Про аграрні розписки» змін і доповнень, які б уможливили видачу агарних розписок на більші строки, ніж строки вегетаційного періоду рослинницьких культур.

Опис

Ключові слова

аграрна розписка, товарна аграрна розписка, обіг аграрних розписок, застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукці

Бібліографічний опис

Кулинич О.П. Правове регулювання укладення і виконання аграрних розписок в Україні / О.П. Кулинич // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 60-66