Моделювання операцій контролю параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів при технічному обслуговуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Застосовуючи розроблений математичний апарат, проведена апроксимація експериментальних даних, які характеризують технологічність процесів операцій контролю параметрів технічного стану досліджуваних комбайнів за цикл технічного обслуговування, за видами, окремими параметрами технічного стану і роботам, які виконуються окремими виконавцями прийнятими моделюючими функціями. Результати оцінки похибок апроксимації показують, що для різних процесів можна використовувати різні функції з метоюотримання мінімальної похибки оцінки технічного стану зернозбиральних комбайнів. Авторами представлені функції технологічності будувались на основі графіків трудонапруженості робіт, перелік подій і робіт, відповідних мережевих графіків.

Опис

Ключові слова

аналіз, система, стратегія, технічне обслуговування, зернозбиральний комбайн

Бібліографічний опис

Калініченко Д.Ю., Роговський І.Л. Моделювання операцій контролю параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів при технічному обслуговуванні / Д.Ю. Калініченко, І.Л. Роговський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 361-370