Український часопис ветеринарних наук

Анотація

Науковий журнал «Український часопис ветеринарних наук» входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», затверджених МОН України (наказ від 28.12.2019 р. № 1643) у галузі ветеринарних наук за напрямом 21 «Ветеринарія» зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». У журналі висвітлено результати наукових досліджень, з питань ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва, ветеринарної санітарії та гігієни, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ.

Опис

Ключові слова

ветеринарія, ветеринарна наука, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, ветеринарна експертиза, ветеринарна санітарія

Бібліографічний опис

Український часопис ветеринарних наук : науковий журнал / НУБіП України ; ред. кол.: Грищенко, В.А. (гол. ред.) [та ін.] . – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. – 64 с.